Syndikalismen 1948 nr 02

32 s. (s 33-64)

  • Ett syndikalistiskt dokument av Albert Jensen
  • Den tjeckoslovakiska statskuppen av Albert Jensen
  • Världsläget och socialismen av Spiritus Asper
  • Frihetlig socialism och röd totalism av Ivar Bergegren (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • Socialdemokratin och statssocialismen av Alfred Michaelis
  • Författarföreningen och kulturbolsjevismen av Birger Nordenberg
  • En ny amerikansk fackföreningsinternational av Augustin Souchy