Syndikalismen 1947 nr 06

32 s. (s 161-192)

  • Rudolf Rocker om syndikalistisk verksamhet i Tyskland av Albert Jensen
  • Staten och freden av Albert Jensen
  • Till minnet av Errico Malatesta av Max Nettlau
  • Socialismen förr och nu av Augustin Souchy
  • Demokrati och motståndsrätt av Ivar Bergegren (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • 200 miljoner kvinnor av Marie-Louise Bernkull