Syndikalismen 1947 nr 05

32 s. (s 129-160)

  • Enighet med våra bödlar? av Albert jensen
  • Friheten i fara av Albert Jensen
  • "Rysslands verkliga ansikte" av Sverre Bjurman
  • En reformist om syndikalismen av Karl Bondeson
  • Francisco Pi y Margall av Helmut Rüdiger
  • Partiet före landet av Karl Mörne (pseud. för Günther Dallmann)
  • Den farliga demokratin av Folke Fridell
  • En fackföreningskongress i Mexiko av Augustin Souchy