Syndikalismen 1947 nr 03

32 s. (s 65-96)

  • En radiodebatt av Albert Jensen
  • Ett nytt Tyskland av Augustin Souchy
  • Ministersocialismen i återvändsgränd av Karl Mörne (pseud. för Günther Dallmann)
  • Socialdemokratisk internationalism av Sverre Bjurman
  • Closed Shop i Amerika av Max Barth
  • Livsångest av Karl Bondeson
  • Frihetssocialistiska perspektiv av Ivar Bergegren (pseud. för Helmut Rüdiger)