Syndikalismen 1947 nr 02

32 s. (s 33-64)

  • Federalism i fara av Albert Jensen
  • Reflexioner kring spanska inbördeskriget av Albert Jensen
  • Landsbygdens avfolkning av Folke Fridell
  • Freden efterlyses av Karl Mörne (pseud. för Günther Dallmann)
  • Ryssland inifrån av J. Mratsjenko
  • Spaniens syndikalister inför nya uppgifter av Ivar Bergegren (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • Icke statsmonopol utan producenternas kooperation ett uttalande av SACs centralkommitté