Syndikalismen 1946 nr 01

32 s. (s 1-32) På baksidan står det "Med detta nummer medföljer bilagor" dessa bilagor saknas.

  • Förenta nationerna av Albert Jensen
  • Rysk imperalism av Albert Jensen
  • Det nya Mexico av Augustin Souchy
  • Krigaryrket av Karl Mörne (pseud. för Günther Dallmann)
  • Producent- eller konsumentkooperation av Folke Fridell
  • Anarkismen i historien och nuet av Rudolf Rocker
  • Mondism eller socialistisk demokrati i industrin? av Herbert Anckar
  • Spansk syndikalism och demokrati av Helmut Rüdiger