Syndikalismen 1945 nr 04

32 s. (97-128)

  • Medlidandepropaganda
  • Krig och parlamentarism av Albert Jensen
  • Spansk syndikalism och demokrati del ett av Helmut Rüdiger
  • Ett bidrag till SACs historik del två av Nils Skoglund
  • De olika kooperationsarterna av Folke Fridell
  • Vem regerar? av Karl Mörne (pseud. för Günther Dallmann)
  • Proudhon kommer tillbaka av Ivar Bergegren (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • Tysklands framtid av Karl Peter
  • Revolutionen under debatt