Syndikalismen 1944 nr 05

32 s. (129-160)

  • Samhällsomdaning under debatt
  • Vad skall det bli av Tyskland? av Ivar Bergegren  (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • Personlighetsvärde och socialism av Folke Fridell
  • Rysk omvandling av Sverre Bjurman
  • En engelsk socialist (Harold Laski) om vår tids revolution av Karl Mörne  (pseud. för Günther Dallmann)
  • En viktig kulturuppgift av C. J. Björklund
  • Teknik och kapitalism