Syndikalismen 1944 nr 02

32 s. (s 33-64)

  • En syndikalistisk deklaration
  • Syndikalismen och demokrati del två av Ivar Bergegren (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • Produktionskommittéer och industriell demokrati av Wilhelm Grube
  • Den tyska republiken - en förpuppning av den preussiska militarismen av H. Rodriguez (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • Från Sovjet till totalitärstat av Albert Jensen
  • Kooperationen och den industriella demokratin av Folke Fridell
  • De mänskliga rättigheternas pånyttfödelse av Karl Mörne (pseud. för Günther Dallmann)
  • Freden måste byggas på folken av Karl Bondeson