Syndikalismen 1943 nr 06

32 s. (s 161-192)

  • Socialdemokratisk programrevision av Sverre Bjurman
  • Syndikalism och demokrati del ett av Ivar Bergegren (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • Den nya absolutismen av Rudolf Rocker
  • På spaning efter nazismens rötter av E. T. Rosen
  • Till debatten om revolutionens problem av Albert Jensen
  • Kooperatismen av Folke Fridell
  • Bundsförvanten Ryssland av Karl Mörne (pseud. för Günther Dallmann)