Syndikalismen 1943 nr 05

32 s. (s 129-160)

  • För trettio år sedan av Albert Jensen [om Londonkonferensen 1913]
  • Kriget och arbetarrörelsen i Mexico av Augustin Souchy
  • Fascismen i krig och fred av Sverre Bjurman
  • Syndikalismen i framtidens idédebatt del tre av Folke Fridell
  • Facklig "Utveckling" av Albert Jensen
  • De intellektuella och nazismen av Karl Mörne (pseud. för Günther Dallmann)
  • Tvångsuppfostran till demokrati av Herbert Anckar
  • Sebastien Faure av Bertrand Flynn