Syndikalismen 1943 nr 04

32 s. (s 97-128)

  • Staten diskuteras av Albert Jensen
  • Vetenskap och historieuppfattning del tre av Rudolf Rocker
  • Industriernas vinster och arbetarnas löner av Sverre Bjurman
  • Syndikalismen i framtidens idédebatt del två av Folke Fridell
  • Italiens fascistiska regim störtad av Albert Jensen
  • Nederlagets Tyskland av H. P. Schlicht (pseud. för Günther Dallmann)
  • Bolsjevism och centralism av Karl Bondeson
  • Krig och ekonomi av Albert Jensen