Syndikalismen 1943 nr 03

32 s. (s 65-96)

  • Stalin avlivar komintern av Albert Jensen
  • Socialismens existensberättigande av Karl Mörne (pseud. för Günther Dallmann)
  • Vetenskap och historieuppfattning del två av Rudolf Rocker
  • Syndikalismen i framtidens idédebatt del ett av Folke Fridell
  • Frihet och demokrati del två av Sverre Bjurman
  • Anarkistiska revolutionsbrev 1846-1848 av Ivar Bergegren (pseud. för Helmut Rüdiger)