Syndikalismen 1943 nr 01

32 s. (s 1-32)

  • Beveridgeplanen av Sverre Bjurman
  • Smygande statstotalism av Karl Bondeson
  • Kapitalism, nationalism, stat och krig av Sven Thorstenson
  • Rävspelet bakom krigets kulisser av Albert Jensen
  • Michail Bakunin, Karl Marx och den frihetliga socialismen del två av Ivar Bergegren (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • Det franska skådespelet bakom järnridån av Karl Mörne (pseud. för Günther Dallmann)