Syndikalismen 1942 nr 06

32 s. (s 161-192)

  • SACs kongress 1942 del två av Albert Jensen
  • Den italienska fabriksockupationen 1920 av Albert Jensen
  • Syndikalism och kultur av Folke Fridell
  • Varifrån kommer moralen? del fyra av Petr Kropotkin
  • Michail Bakunin, Karl Marx och den frihetliga socialismen del ett av Ivar Bergegren (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • Goebbels dagbok, ett mene tekel av H. P. Schlicht (pseud. för Günther Dallmann)
  • Industriell demokrati i England