Syndikalismen 1942 nr 05

32 s. (s 129-160)

  • SACs kongress 1942 del ett av Albert Jensen
  • Demokratins väsen av Ivar Bergegren (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • Arbetarklassens del i realpolitiken av Karl Mörne (pseud. för Günther Dallmann)
  • Nazismen en fara för kapitalismen? av Sverre Bjurman
  • Varifrån kommer moralen? del tre av Petr Kropotkin
  • Staternas finanser under och efter kriget av Folke Fridell
  • Demokratin kompromentterar sig själv av Gustav Sjöström
  • Harold J. Lanski anser revolutionen ofrånkomlig