Syndikalismen 1942 nr 02

32 s. (s 33-64)

  • LO-kongressen en funktionärskongress av John Andersson
  • Fascism och socialism i Italien av Ivar Bergegren
  • Socialistiska partiets väg till nazismen av Albert Jensen
  • Skall Japans livsrum bli dess dödsrum? del två av Rosita Gonzales
  • De döda tiga av Karl Mörne (pseud. för Günther Dallmann)
  • Riksekonomiska fronten i Chile
  • Marxismen under debatt av Karl Mörne (pseud. för Günther Dallmann) och Sverre Bjurman
  • Korta anteckningar