Syndikalismen 1941 nr 05

32 s. (129-160)

  • Från Amiensprogrammet till Pierre Besnards anarkosyndikalism av H. Rodriguez  (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • IAAs ställning till krig och militarism av John Andersson
  • Det underjordiska kriget mot Hitler
  • Från Stalin-Hitler-pakten till krig av Karl Mörne  (pseud. för Günther Dallmann)
  • Kampen om världsherraväldet av Karl Bondeson
  • Hur fördelas bördorna? av Herbert Anckar