Syndikalismen 1941 nr 04

32 s. (97-128)

  • Sveriges väg till statstotalism av Karl Bondeson
  • Varför vi härda ut av Erik Landelius
  • Europa efter kriget av Herbert Anckar
  • De frihetliga idéernas historia av H. Rodriguez  (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • Demokrati eller diktatur av Folke Fridell
  • Spanska revolutionen 1936-1939. Fragmentariska randanmärkningar till femårsdagen
  • Statsstyrd ekonomi