Syndikalismen 1941 nr 02

32 s. (33-64)

  • Det folkhemska hushållet av Karl Bondeson
  • Den spanska syndikalismen och jordfrågan av Ivar Bergegren  (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • Frankrikes väg av L. Vidal
  • Vart går socialdemokratin?
  • Gustav Landauers kulturfilosofi av H. Rodriguez  (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • Vad är syndikalism av C. J. Björklund
  • Siffror kring kriget