Syndikalismen 1940 nr 06

32 s. (s 161-192)

  • Syndikalismen i engelsk arbetarrörelse av Armand Hoog
  • Korporatismen del tre av Albert Jensen
  • Under järnhälen av Harald Doombås
  • De judiska arbetarna som sociala nydanare i Palestina av Daniel Brick
  • Kriget och det "proletära" Tysklands råvarutillgångar av Rosita Gonzales
  • Historia och revolution hos Gustav Landauer del två av H. Rodriguez (pseud. för Helmut Rüdiger)