Syndikalismen 1940 nr 04

32 s. (s 97-128)

  • Staten och arbetarnas frigörelse av Petr Kropotkin
  • Korporatism del ett av Albert Jensen
  • Italiensk autarki och imperalism av Rosita Gonzales
  • Arbetarrörelsens livsfråga 1940 av Ivar Bergegren (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • Krig avskaffar ingen nazism. Redaktionella randanmärkningar
  • Oscar Wilde som syndikalist av Rudolf Berner
  • Tyskland och kriget av Augustin Souchy
  • Internationell arbetarfront mot kriget
  • Aforismer om politik och politiker av J. Serrat Pararols