Syndikalismen 1940 nr 03

32 s. (s 65-96)

  • Finska "frihetskriget" ett klasskrig av Karl Bondeson
  • Milis eller militarism av Miliciano
  • Den ekonomiska kampens väg till socialismen av Ivar Bergegren (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • Den frihetliga rörelsens problem del två av H. Rodriguez (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • Emma Goldman av Augustin Souchy
  • Emma Goldman i Sverige av Albert Jensen
  • Stormaktskampen om Balkan av Rosita Gonzales