Syndikalismen 1940 nr 02

32 s. (s 33-64)

  • Politisk vidskepelse
  • Kriget som utlösning för kapitalismens inre kriser av Christian Christensen
  • Den frihetliga rörelsens problem del ett av H. Rodriguez (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • Krig och militarism av Albert Jensen
  • Den ryska planhushållningen av Alexander Bobrov
  • Anselmo Lorenzo, anarkosyndikalistisk förkämpe av Rudolf Berner
  • Tvenne uttalanden om kriget av SACs CK och SUFs VU
  • Ord av Hitler