Syndikalismen 1939 nr 11

32 s. (s 321-352)

  • Buenaventura Durruti av H. Rodriguez (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • När Durruti och hans män räddade Madrid av Albert Jensen
  • Partier, syndikalism och rådssystem av H. Rodriguez (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • Tre vägar, tre revolutioner av Albert Jensen
  • Den spanska revolutionen del två av Albert de Jong
  • Spanska republikens uppkomst och undergång del ett av Augustin Souchy
  • Rysk revolutionsfest i Berlin av Didrik Stigman (pseud. för Albert Jensen)