Syndikalismen 1939 nr 08

32 s. (s 225-256)

  • Första internationalen av Rudolf Rocker
  • Totalitetsstaten av Albert Jensen
  • CNTs militärpolitik av Albert Jensen
  • Judeförföljelserna av Emmy Melin
  • För en frihetlig socialism del ett av H. Rodriguez (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • Den spanska revolutionens historiska betydelse av Augustin Souchy
  • Kriget som kommer av Karl Bondeson
  • Fakta och kommentar: "Socialismen" segrar i Sverige