Syndikalismen 1939 nr 07

32 s. (s 193-224)

  • Mariano R. Vasques död av H. Rodriguez (pseud. för Helmut Rüdiger)
  • CNTs ekonomiska politik under kriget och revolutionen av John Andersson
  • CNT, staten och regeringen av Albert Jensen
  • SAC och reformisternas metoder av Anders Ek
  • Colectiva Agricola av G. Bernado
  • Socialismens etik av Emmy Melin [Recension av Socialismens etik av Rudolf Holmö]
  • Fackföreningsinternationalen i Zürich av Karl Bondeson
  • Kropp, själ och kriminalitet av Magnus Nilsson
  • Fakta och kommentarer: En polemik