Syndikalismen 1939 nr 06

32 s. (s 161-192)

  • Staten, dess uppkomst och utveckling av Franz Oppenheimer
  • Sveriges arbetare och nästa krig öppen debatt om frågan
  • Skall neutraliteten upprätthållas? av Olle Janson
  • Neutralitet - men vilken? av Bengt Hedin
  • Neutraliteten bör bevaras av Albert Jensen
  • De ryska jordbrukskollektiven av Karl Bondeson
  • Världsopinionen är antifascistisk av Bengt Hedin
  • Den franska revolutionen 150 år av Augustin Souchy
  • CNTs politiska ställningstagande under spanska kriget av John Andersson
  • Fakta och kommentarer: Malplacerad radikalism, "Världen är lusig", "Danmark åt folket"