Syndikalismen 1939 nr 03

32 s. (s 65-96)

  • På omslaget: Moderskap av Picasso
  • Från 1914 till 1939 av Albert Jensen
  • Juan March, mannen bakom Franco av Rosita Gonzalez
  • Gud och människan av Didrik Stigman (pseud. för Albert Jensen)
  • Leder demokratiernas militarisering till fascism? av Folke Fridell
  • Kvinnorna i den spanska tragedin av Emmy Melin
  • Kolonier och krig av D. A. Santillian
  • Vägen till avgrunden av Rudolf Rocker
  • Fakta och kommentar: Rysk, tysk och svensk lag om tvångsarbete