Syndikalismen 1939 nr 02

32 s och redaktionell text på en av omslagssidorna. (s 33-64)

  • Kapitalism - statstotalism av Christian Christensen
  • Revolutionens Spanien av Emma Goldman
  • I fascismens epok: De ökade rustningarna, Hur tyska folket får betala, Hur italienska folket får betala av Albert Jensen
  • Saltsjöbadsmondism eller socialism? av Folke Fridell
  • Skogen och folkhushållningen av Frid Nordin
  • Ekonomisk översikt av Bengt Hedin
  • Bokanmälan