Syndikalismen 1929 nr 06

32 s. (s 161-192)

  • Sovjetryssland av Rudolf Rocker
  • De frihetliga framstegens möjligheter av Max Nettlau
  • Besättandet av fabrikerna i Italien 1920 av Luigi Fabbri
  • Några anteckningar om rationaliseringen av Albert Jensen
  • Syndikalismen och staten av Karl Roche
  • Den syndikalistiska kontrollen över produktionen ett uttalande antaget på franska CGTSRs kongress
  • Karl Marx och jordränteteorin del två av Christian Cornelissen
  • Sammanbrottet av statssocialismen i Australien av O Hillberg