Syndikalismen 1929 nr 05

32 s. (s 129-160)

  • Den syndikalistiska fackoppositionen av 1917 av Albert Jensen
  • Ett bidrag till den Bayerska rådsrepublikens historik av Augustin Souchy
  • Den kommunistiska partistriden av Bengt Hedin
  • Rysk Imperalism av A Kobetsky
  • Äktenskap och sexuell frihet av Johannes Werthauer
  • Industriell demokrati av Karl Fredriksson
  • Arbetslösheten och ett projekt av Max Nettlau
  • Karl Marx och jordränteteorin del ett av Christian Cornelissen