Syndikalismen 1929 nr 04

32 s. (s 97-128)

  • Rustningsindustrin som fredsfara av Carl Fredriksson
  • Arbetstidens begränsning av Christian Cornelissen
  • Nationalismen och den moderna reaktionen av Rudolf Rocker
  • Från 1909 till 1929 av Albert Jensen
  • Syndikalistisk taktik del två av John Andersson
  • Den rumänska blodsregimen av Viktor Brand
  • Den sociala kampens internationalisering av Alexander Schapiro