Syndikalismen 1929 nr 01

32 s. (s 1-32)

  • Teknik och demokrati av Christian Cornelissen
  • Den engelska mondismen av Albert Jensen
  • Efterskörd till Ruhrlockouten av Augustin Souchy
  • Konstruktiv socialism. Fourierismens konstruktiva tanke del fyra av Rudolf Rocker
  • Registret. Grundprislistor, statistiksammandrag, lokalprislistor, utjämning av arbetsprestation och arbetspriser del åtta av Edward Mattson
  • De franska syndikalisternas kongress av Albert Jensen
  • Industriell demokrati av Albert Jensen