Syndikalismen 1928 nr 05

32 s. (s 129-160) Omslag saknas.

  • Rationaliseringen och dess följder av Lucien Huart
  • Syndikalism och kollektivavtal del ett av Augustin Souchy
  • Konstruktiv socialism. Experimentalsocialism del två av Rudolf Rocker
  • Leo Tolstoj och hans idéer av Albert Jensen
  • Yrkeströtthet del ett av Christian Cornelissen
  • Registret. Kamporganisationernas kontroll över prisbildningen del sex av Edward Mattson
  • Födelsekontroll och klasskamp av Elise Ottesen-Jensen
  • Övertagandet av produktionen av Albert Jensen
  • Notis: Dansk fackföreningsrörelse