Syndikalismen 1928 nr 04

32 s. (s 97-128)

  • Arbetslön och klasskamp av Christian Cornelissen
  • Konstruktiv socialism del ett av Rudolf Rocker
  • Kontrarevolutionen i Donetzbassängen av A Arschinoff
  • Företagsledningens problem av Frans Severin
  • Registret. Löne- och arbetsstatistiken del fem av Edward Mattson
  • Arbetarrörelsen i diktaturens Spanien av CNTs nationalkommitté
  • Den norska lektionen i direkt aktion av Albert Jensen
  • IAA, arbetslösheten och sextimmarsdagen