Syndikalismen 1928 nr 03

32 s. (s 65-96) Omslaget saknas.

  • Arbetslagstiftningen och framtiden av Albert Jensen
  • Registret. Löne- och arbetstatistiken del fyra av Edward Mattson
  • Några ord om syndikalismen av Eduard Laroche
  • Arbetslösheten och arbetstiden av Rudolf Rocker [Ett utdrag ur boken "Kapitalismens nya utvecklingsfas"]
  • Aktuella ekonomiska problem. Arbetslönen del två av Christian Cornelissen
  • Danska klasskampen och avtalslagstiftningen av Gustav Sjöström
  • Kring lantarbetarfrågans lösning av Alfred Kämpe
  • Kriget som kommer av Markus Segerfält
  • Notis: Den norska arbetarregeringen