Syndikalismen 1927 nr 03

32 s. (s 65-96)

  • Driftsråd och syndikalism av Augustin Souchy
  • De ukrainska böndernas kamp under ryska revolutionnen del ett av B Petrenko
  • Världsfred och ryska napoleondrömmar av Gustaf Henriksson Holmberg
  • Den nationalrevolutionära rörelsen i Kina del ett av Albert Jensen
  • Syndikalismen och den internationella arbetarvärlden del ett av Rudolf Rocker
  • Den portugisiska syndikalismen under fascismens ok av Albert Jensen