Syndikalismen 1927 nr 02

32 s. (s 33-64)

  • Aldrig mer diktatur del två av Max Nettlau
  • Krigseländet bottnar i nationalismen av Gustaf Henriksson Holmberg
  • Om syndikalismens teoretiska och ekonomiska grundvalar del två av Christian Cornelissen
  • Hur fascismen segrade i Italien av Armando Borghi
  • Om konsumtion och kapitalbildning av John Jonsson
  • Militarismen och socialismen av Albert Jensen
  • Notis: Arbetslösheten och den internationella fronten