Syndikalismen 1927 nr 01

32 s. (s 1-32)

  • Aldrig mer diktatur del ett av Max Nettlau
  • Fackföreningsrörelsen i Baltikum av Viktor Brand
  • Arbetarnas läge i det nuvarande Ryssland av M Mratschny
  • Om syndikalismens teoretiska och ekonomiska grundvalar del ett av Christian Cornelissen
  • Frankrikes tredje CGT av Albert Jensen
  • Amsterdaminternationalen av John Andersson
  • Statens ursprung och innehåll av Franz Oppenheimer
  • Medlemmarnas självbestämmanderätt av Albert Jensen