Syndikalismen 1926 nr 06

32 s. (s 161-192) Omslaget saknas.

  • Landsorganisationen och syndikalismen av Albert Jensen
  • Kooperationens möjligheter och begränsning del tre av Christian Cornelissen
  • Marx i ny skepnad: Marx som sociolog och historiefilosof del två av Gustaf Henriksson Holmberg
  • Mussolini svartskjorta del ett av Armando Borghi
  • Glider Frankrike mot en ny revolution? av Pierre Besnard
  • Den franska syndikalismens förfallsperiod del fem och sex av Alexander Schapiro
  • Syndikalistisk rättsfilosofi av Gustav Sjöström
  • Notiser: Revolutionär konst