Syndikalismen 1926 nr 05

32 s. (s 129-160)

  • Generalstrejken av Albert jensen
  • Marx i ny skepnad: Marx som sociolog och historiefilosof del ett av Gustaf Henriksson Holmberg
  • Den sociala revolutionen av Petr Kropotkin
  • Kooperationens möjligheter och begränsning del två av Christian Cornelissen
  • Modern kapitalism av John Jonsson
  • Den franska syndikalismens förfallsperiod del tre och fyra av Alexander Schapiro
  • Den röda terrorn i Ryssland av Albert Jensen