Syndikalismen 1926 nr 04

32 s. (s 97-128)

  • Michail Bakunin som föregångare för syndikalismen av Max Nettlau
  • Den engelska generalstrejken av Albert jensen
  • Arbetstidens förkortning resultat av lagstiftning eller direkt aktion? av John Andersson
  • Den franska syndikalismens förfallsperiod del ett och två av Alexander Schapiro
  • Kooperationens möjligheter och begränsning del ett av Christian Cornelissen
  • Den amerikanska syndikalismen del två av PJ Welinder