1984 nr 40 Arbetaren

20 s. Tema. Vad vill syndikalisterna?

Ur innehållet:

  • Varför SAC?
  • Syndikalismen - facklig skugga eller självklarhet
  • Spanien: CNT i krigsindustri
  • Anarkosyndikalisten Chomsky
  • Från helsvart brigad till SAC
  • Kooperativet ensamheten
  • En syndikalistisk fabrik
  • SAC och framtiden
  • Folke Fridell: Fabriksarbetarna röst i litteraturen