1971 Rudolf Rockers minnen - ett begravet dokument

Av Britta Gröndahl. Ur Arbetaren nr 51-52 1971.

Gröndahl berättar entusiastiskt om läsningen av Rockers memoarer och Rockers liv.