1980 SAC under 1960-talet

Publicerad i Arbetarekalendern 1980. 6 sidor. Författare G A Kronheffer