1960 Nya fackliga perspektiv

Av Karl Bergkvist ur Arbetarekalendern 1960.