Valter Hedengren

Kronheffer möter Valter Hedengren 1980 för ett samtal om Munsö LS och registerkampen i grusgroparna. 18 sidor.