Magnus Lindgren

G A Kronheffer intervjuade Magnus Lindgren 1980. De talar om syndikalismen i Västerbotten under 20-talet. 7 sidor.