George Asp

Kronheffer intervjuar Georg Asp (1901-1980) 1974. Ämnen som tas upp är skogsstrejken 1922-1923, Linsells LS och syndikalismen som folkrörelse i Härjedalen. 14 sidor. Lyssna på intervjun här.

Georg Asp 1974.pdf 918,65 kB